Висновок щодо Закону про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції

.

Висновок

громадської антикорупційної експертизи

від 19 листопада 2014 р.

Назва законопроекту і Закону

Закон України “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції”

Номер законопроекту

4447а 

Дата реєстрації

8 серпня 2014 р.

Номер і дата прийняття Закону

№1632-VII від 12 серпня 2014 р.

Дата набрання чинності (введення в дію) Закону

20 серпня 2014 р.

Ініціатор законопроекту

Народний депутат України Князевич Р.П.

Веб-адреса картки законопроекту на сервері ВРУ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51795

Головний комітет ВРУ

Комітет з питань верховенства права та правосуддя

Інші комітети

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Комітет з питань правової політики

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

Комітет з питань європейської інтеграції

Етапи проходження законопроекту

Повернуто з підписом від Президента (18 серпня 2014 р.)

Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ

За результатами розгляду законопроекту у першому читанні доцільно повернути його на доопрацювання або направити до головного комітету для підготовки на повторне перше читання.

Висновок Головного юридичного управління ВРУ

Відсутній.

Висновок профільного Комітету ВРУ

Відсутній.

Висновок Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Висновок та рекомендації

громадської антикорупційної експертизи

Виявлено корупційні ризики. Закон потребує внесення змін.

Корупційна небезпечність проекту (за 5-бальною шкалою)

2

Суспільна важливість проекту (за 5-бальною шкалою)

5

Виконавець: Тетяна Руда, кандидат юридичних наук, Центр політико-правових реформ.

Перевірив: Микола Хавронюк, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор.

 

Результати громадської антикорупційної експертизи

 

Корупціогенні фактори 

 

Корупціогенний фактор

Кількість норм

1)

неправильне визначення функцій, повноважень (обов’язків) і відповідальності певних суб’єктів (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших осіб, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»):

1

 

- визначення компетенції за формулою «має право»;

-

 

- широта дискреційних повноважень;

1

 

- надмірна свобода підзаконної нормотворчості;

-

 

- відсутність відповідальності за правопорушення;

-

2)

колізії і вади законодавчої техніки;

-

 

- колізії;

-

 

- корупціогенні вади законодавчої техніки;

-

3)

прогалини в регулюванні:

2

 

- прогалини в нормах матеріального права;

1

 

- відсутність або недостатність контролю і прозорості;

1

 

- відсутність або недостатність адміністративних і судових процедур;

-

 

- відсутність або недостатність конкурсних (аукціонних) процедур;

-

4)

неправильне визначення умов реалізації належного особі – одержувачу публічних послуг права (необґрунтовані обтяження при його реалізації) або умов виконання обов’язку;

-

5)

неправдиві цілі прийняття законопроекту.

-

 

Всього

3

 Задекларована суть законопроекту 

Мета

Спосіб досягнення

Забезпечення реалізації права особи на судовий захист, передбаченого статтею 55 Конституції України, в умовах обмеження та перешкод доступу до суду в районі проведення антитерористичної операції (далі – АТО).

Врегулювання питання визначення територіальної підсудності в районі проведення АТО, підслідності кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення АТО, а також у разі зміни меж району проведення АТО або завершення АТО.

 Яким чином може працювати корупційна схема (у т.ч. хто може одержати неправомірну вигоду, а хто може постраждати):

Широкий адміністративний розсуд судді при вирішенні питання достатності матеріалів, поданих учасниками процесу для ухвалення судового рішення (за неможливості передачі матеріалів справи із суду, розташованого у зоні проведення АТО) створює корупційні ризики отримання неправомірної вигоди суддею в обмін на необхідне вирішення справи на користь певної сторони. Прогалини правового регулювання у вигляді невизначеності механізму передачі судових та слідчих документів, недостатня доступність інформації щодо вирішення справ, підсудність яких змінена у зв’язку із проведенням АТО, створює перешкоди у реалізації права на судовий розгляд і може призвести до корупційних маніпуляцій. 

Ключові наслідки 

Стаття Закону

Корупціогенний фактор

Наслідок

Статті

1–2

Прогалини в нормах матеріального права. Відсутність або недостатність контролю і прозорості. Широта дискреційних повноважень.

Закон передбачає, що у разі неможливості здійснення правосуддя справи, розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих і апеляційних судів, розташованих в районі проведення АТО, мають бути передані судам (відповідно до визначеної головами вищих спеціалізованих судів територіальної підсудності) протягом 10 робочих днів з дня прийняття відповідного розпорядження. Аналогічне положення стосується матеріалів досудового розслідування щодо злочинів, кримінальні провадження щодо яких знаходяться на стадії досудового слідства. Зазначені матеріали мають бути передані органам досудового розслідування, що визначені Генеральним прокурором. Водночас Закон не передбачив механізму реалізації процедури передачі відповідних судових і слідчих матеріалів. Також не запропоновано вирішення інших важливих питань, пов’язаних із забезпеченням доступності правосуддя при вирішенні таких справ (зокрема, щодо механізму повідомлення учасників процесу інформації про суд, який розглядатиме їх справу, час і місце розгляду тощо).

Суддів, які розглядатимуть відповідні справи, наділено широким адміністративним розсудом. Так, у разі неможливості передачі матеріалів справи вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення.

Практична реалізація положення щодо передачі судових матеріалів неможлива, оскільки для цього не розроблено відповідної процедури.

Учасники процесу стикатимуться із додатковими труднощами, пов’язаними з доступом до правосуддя.

Довільне тлумачення критерію «достатності» може бути використане суддею, який розглядає справу, з метою вимагання й отримання неправомірної вигоди.

Рекомендації.

Закон потребує внесення змін у напрямку:

  • впровадження дієвого механізму передачі матеріалів справ і слідчих документів відповідно до тимчасово визначеної підсудності/підслідності, а також чіткого порядку розгляду справ (і досудового розслідування), матеріали яких не вдалося витребувати;
  • вирішення проблем доступності правосуддя та прозорості розгляду і вирішення справ (необхідність повідомлення учасникам процесу інформації про суд, який розглядатиме справу, час і місце судового розгляду).

Ключові слова:

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити