Висновок щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ

.

Висновок

громадської антикорупційної експертизи

від «16» листопада 2015 р.

Назва законопроекту

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ»

Номер законопроекту

5196

Дата реєстрації

11 листопада 2014 р.

Ініціатор законопроекту

Кабінет Міністрів України

Веб-адреса картки законопроекту на сервері ВРУ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52353

Головний комітет ВРУ

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Інші комітети

Комітет з питань правової політики

Комітет з питань верховенства права та правосуддя

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

Комітет з питань транспорту і зв'язку

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань європейської інтеграції

Етапи проходження законопроекту

Надано для ознайомлення (13.11.2014)

Висновок Головного науково-експертного управління ВРУ

Відсутній

Висновок профільного Комітету ВРУ

Відсутній

Інші висновки

Відсутні

Висновок та рекомендації

Громадської експертної ради

Виявлено корупційні ризики.

Врахувати під час підготовки законопроекту до другого читання.

Корупційна небезпечність проекту (за 5-бальною шкалою)

1

Суспільна важливість проекту (за 5-бальною шкалою)

3

Виконавець: Борис Малишев,експерт Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук.

Перевірив: Микола Хавронюк, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор.

 

Результати громадської антикорупційної експертизи

 

Корупціогенні фактори  

 

Корупціогенний фактор

Кількість норм

1)

неправильне визначення функцій, повноважень (обов’язків) і відповідальності певних суб’єктів (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших осіб, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»):

1

 

- визначення компетенції за формулою «має право»;

-

 

- широта дискреційних повноважень;

-

 

- надмірна свобода підзаконної нормотворчості;

1

 

- відсутність відповідальності за правопорушення;

-

2)

колізії і вади законодавчої техніки;

-

 

- колізії;

-

 

- корупціогенні вади законодавчої техніки;

-

3)

прогалини в регулюванні:

1

 

- прогалини в нормах матеріального права;

-

 

- відсутність або недостатність контролю і прозорості;

-

 

- відсутність або недостатність адміністративних і судових процедур;

1

 

- відсутність або недостатність конкурсних (аукціонних) процедур;

-

4)

неправильне визначення умов реалізації належного особі – одержувачу публічних послуг права (необґрунтовані обтяження при його реалізації) або умов виконання обов’язку;

-

5)

неправдиві цілі прийняття законопроекту.

-

 

Всього

2

 Задекларована суть законопроекту  

Мета

Спосіб досягнення

Реформування системи органів внутрішніх справ, оптимізація структури МВС, усунення дублювання функцій підрозділами органів внутрішніх справ, удосконалення їх діяльності та позбавлення невластивих їм функцій.

Ліквідація певних існуючих підрозділів міліції шляхом зміни низки законів України.

 Яким чином може працювати корупційна схема (у т.ч. хто може одержати неправомірну вигоду, а хто може постраждати):

Визначені законопроектом заходи з ліквідації низки підрозділів МВС України містять декілька положень, що можуть становити основу для отримання керівним складом неправомірної вигоди внаслідок використання ними занадто дискреційних або нечітко визначених повноважень у сфері призначення на посади і звільнення з посад співробітників міліції. 

Ключові наслідки 

Стаття Закону

Корупціогенний фактор

Наслідок

Новий абзац ч. 2 ст. 7 Закону “Про міліцію”

 

Надмірна свобода підзаконної нормотворчості.

Перелік підрозділів міліції доповнено підрозділами особливого призначення.

Однак з тексту Закону не зрозуміло, в чому полягає специфіка цих підрозділів та чим вони функціонально відрізняються від інших перелічених у статті підрозділів.

Отже, функції та завдання цих новостворених підрозділів, особливості порядку їх комплектування будуть визначатися Міністром внутрішніх справ.

Уможливлюються зловживання особами, які розроблятимуть і затверджуватимуть підзаконні акти, щодо визначення повноважень підрозділів особливого призначення міліції, а також зарахування на посади та звільнення з посад співробітників цих підрозділів з метою одержання неправомірної вигоди.

Всі положення проекту

Відсутність або недостатність адміністративних процедур.

Ліквідуються підрозділи ГУБОЗ МВС, транспортної міліції та ветеринарної міліції.

Як вказано у Пояснювальній записці, однією із причин ліквідації зазначених підрозділів є наявність у них «власного управлінського апарату, що призводить до бюрократизації діяльності та заважає ефективному використанню людських ресурсів і бюджетних коштів».

Але законопроектом не пропонуються відповідні зміни до статті 2 Закону «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» щодо скорочення управлінського апарату ліквідованих підрозділів.

Збільшуються ризики вирішення кадрових питань шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Рекомендації: Для усунення зазначених корупціогенних чинників необхідно внести відповідні зміни до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ».

Ключові слова:

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити