Хавронюк Микола Іванович

Хавронюк Микола Іванович       Член Центральної Ради ГО «Українське юридичне товариство»
           
         Телефон    +38 (044) 278-03-17
          +38 (044) 278-03-72
          +38 (044) 239-34-77
          +38 (066) 500-86-56
           
      Факс   +38 (044) 278-16-55
           
      E-mail   kunorvahk.com
           
      Профіль у соцмережі   Хавронюк Микола Іванович у Facebook Хавронюк Микола Іванович у Wikipedia
           
      Адреса   01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 4, оф. 13
           
      Спеціалізація   • Кримінальне право
          • Правоохоронна діяльність
          • Правосуддя
          • Протидія корупції
           
      Юридична практика   • Підготовка проектів законів та підзаконних актів
          • Правова експертиза проектів законів та інших нормативно-правових актів
           
      Знання мов   • Німецька
          • Російська
          • Українська
           
      Освіта   • Військовий інститут Міністерства оборони СРСР (м. Москва), юридичний факультет (1983)
           
      Досвід роботи   • Слідчий, старший слідчий, помічник, заступник військового прокурора, військовий прокурор слідчого відділу (Прикарпатський, Забайкальський, Київський військові округи) (1983 – 1993)
          • Викладач, старший викладач, заступник начальника спецкафедри Національної академії Служби безпеки України (1993 – 1999). Полковник запасу Служби безпеки України
          • Завідуючий відділом з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із злочинністю Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (1999 – 2006)
          • Начальник управління законодавчого забезпечення, заступник керівника апарату – начальник правового управління, заступник керівника апарату Верховного Суду України (2006 – 2012). Вчений секретар (2007 – 2011) і голова (2011-2014) Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, представник Верховного Суду України в Конституційному Суді України.
          • Директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ (з 2012)
          • Професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012 – 2017)
          • Професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія» (з 2017)
           
          • За сумісництвом: професор Національної академії внутрішніх справ (2002 – 2004); старший науковий співробітник Наукової лабораторії дослідження злочинності проти прав і свобод людини і громадянина (м. Київ) Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України (2009 – 2012); професор Львівського державного університету внутрішніх справ (з 2006); член Координаційного бюро з проблем кримінального права відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України (з 2012); професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2015–2017).
          • Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 2012), Львівському державному університеті внутрішніх справ (з 2009), а також в Національній академії Служби безпеки України (із захисту дисертацій, що містять державну таємницю) (з 2009)
          • Експерт Ради Європи, експерт Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), експерт Програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»
          • Член Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України (2011 – 2015)
          • Член Робочої групи з питань судової реформи при Президентові України (2010 – 2015)
          • Член Робочої групи при Президентові України з питань реформування законодавства про адміністративні правопорушення та запровадження інституту кримінальних проступків (2012 – 2015)
          • Член Робочої групи Міністерства юстиції України щодо гуманізації кримінального законодавства (2006 – 2007)
          • Головний редактор наукового журналу «Підприємництво, господарство і право» (1998-2015), член редколегій наукових журналів «Вісник Верховного Суду України» (2007 – травень 2014), «Наше право» (з 2008), «Публічне право» (з 2011) і «Wojskowy Przeglad Prawniczy» (з 2013), «Слово Національної школи суддів України» (з 2014), «Вісник кримінального судочинства» (з 2015), «Право.UA» (з 2015)
          • Член Програмної ради (експерт) програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження» (2008 – 2011)
          • Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (з 2007)
          • Член Громадської експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (2013-2014)
          • Член Робочої групи з розробки Стратегії реформування органів прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (2014)
          • Член Відкритої громадської платформи розвитку української системи безоплатної правової допомоги при Координаційному центрі з надання правової допомоги (з 2014)
          • Член Цільової команди реформ у сфері оновлення влади та антикорупційної реформи при Міністерстві юстиції України (з 2015)
          • Член Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України (з 2015)
          • Член Робочої групи Верховної Ради України з питань удосконалення законодавчого забезпечення державної антикорупційної політики в Україні «Антикорупційний порядок денний» (з 2015)
           • Голова Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань (з 2018).
           
      Нагороди   • Почесне звання України «Заслужений юрист України» (2007)
           
      Додаткова інформація   • Доктор юридичних наук (2008), професор (2011)
          • Співавтор понад 20 проектів законів України з питань кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного і конституційного права
          • Автор (співавтор) близько 50 монографій, підручників, навчальних посібників і коментарів до законів, понад 200 наукових статей і понад 50 публіцистичних статей в газетах «Дзеркало тижня», «Бізнес», «Юридическая практика», «Юридичний вісник України», «Українська правда» та інших
          • Взяв участь у більш ніж 50 наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах
          • Державний службовець ІІІ рангу
Ви тут: УЮТПро насЧлениХавронюк Микола Іванович