Щодо Всеукраїнського з'їзду представників вищих навчальних закладів і наукових установ

.

Голові
Верховної Ради України
ЛИТВИНУ В.М.

 

Шановний Володимире Михайловичу!

Українське юридичне товариство звертається до Вас із вимогою не допустити чергової наруги над Конституцією та законами України, пов'язаної з проведенням заходу під назвою "Всеукраїнський з'їзд представників вищих навчальних і наукових установ", яким призначено членів Вищої ради юстиції.

За повідомленням засобів масової інформації 30 травня 2009 року в м. Одесі в приміщенні Одеської національної юридичної академії відбувся захід під назвою "III Всеукраїнський з'їзд представників вищих навчальних закладів і наукових установ", організований Радою юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ (голова – Ківалов С.В.). Згідно з поширеною інформацією на цьому з'їзді призначено трьох членів Вищої ради юстиції від представників вищих навчальних закладів і наукових установ – Ківалова С.В., Портнова А.В. та Шаповала В.М.

Наявна інформація дозволяє зробити однозначний висновок: за способом організації проведення та своїм представництвом цей захід не може вважатися легітимним з'їздом представників вищих навчальних закладів і наукових установ, який за Конституцією України (стаття 131) уповноважений призначати трьох членів Вищої ради юстиції.

У цьому заході вбачаються ознаки відвертого юридичного шахрайства, наслідком якого може бути незаконне захоплення трьох посад членів Вищої ради юстиції та подальша нелегітимність Вищої ради юстиції.

Його прикриттям є проведення зазначеного заходу під егідою Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Слід зазначити, що ця організація створена на подібному заході, який було проведено у тій же Одесі в жовтні 2003 року. У листопаді 2006 року Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ була зареєстрована як приватна установа.

Як свідчать останні події, завбачливе створення цієї приватної установи та передбачення у статутних документах її засновниками (Ківаловим С.В. та іншими) права щодо організації та проведення Всеукраїнського з'їзду представників вищих навчальних закладів та наукових установ є нічим іншим, як самовільним привласненням повноважень з метою встановлення незаконного монопольного контролю за призначенням трьох членів Вищої ради юстиції від юристів-освітян та науковців.

Разом з тим, очевидним є те, що приватна установа за своєю правовою природою та статусом не може виконувати організаційну функцію щодо реалізації конституційних повноважень з формування такого державного органу, як Вища рада юстиції. Приватна установа за визначенням не може організовувати діяльність державних вищих навчальних закладів та наукових установ. Ні Конституція, ні закони України не тільки не уповноважують вказану приватну установу на зазначену організаційну діяльність, а взагалі не містять згадки про неї.

Правовий статус, а отже і повноваження цієї приватної установи не можуть змінити жодні судові рішення, на які так любить посилатися Ківалов С.В. Його посилання на те, що певні судові рішення визнали за приватною установою "Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ" права на організацію підготовки з'їзду представників вищих навчальних закладів і наукових установ, не можуть вважатися юридично обгрунтованими, оскільки вони не можуть наділити відповідного суб'єкта тим, що йому не може бути притаманним у принципі. З таким же успіхом в установчому акті цієї установи можна передбачити, наприклад, повноваження щодо обрання нею Президента України, народних депутатів України, визначення кордонів України та укладення договорів від імені нашої держави.

Таким чином, юридичну абсурдність закріпленого в установчому акті Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ права щодо організації та проведення Всеукраїнського з'їзду представників вищих навчальних закладів та наукових установ не може прикрити навіть рішення Печерського районного суду м. Києва від 3 листопада 2006 року, на яке посилається Ківалов С.В. і яке було ухвалено за участю на той час голови цього суду Колесниченка В.М.

Слід зазначити, що це судове рішення кардинально змінило позицію Печерського районного суду м. Києва, відображену в його попередньому рішенні – від 2 березня 2006 року, яким право на організацію та проведення з'їзду представників вищих навчальних і наукових установ визнано за Міністерством освіти і науки України.

Крім того, проведений 30 травня 2009 року в м. Одесі захід під назвою "Всеукраїнський з'їзд представників вищих навчальних і наукових установ" не може вважатися легітимним з'їздом представників юридичних вищих навчальних і наукових установ, оскільки він не мав належного представництва від таких закладів та установ. Для абсолютної більшості юристів-освітян і науковців дотепер залишається невідомим, хто, від яких закладів та установ, за яким принципом і для вирішення яких питань делегувався на цей захід. Разом з тим, достеменно відомо, що практично по всіх регіонах України, включаючи місто Київ, формування делегацій на цей захід відбувалося кулуарно, у багатьох випадках – взагалі з ігноруванням провідних юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Так, у столиці України поза цим процесом залишився Київський національний університет імені Тараса Шевченка, у Львівській області – Львівський національний університет імені Івана Франка, у Харківській області – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.

Таким чином, і за формою, і за суттю цей захід не був повноважним для призначення членів Вищої ради юстиції від вищих навчальних закладів і наукових установ. Він не має нічого спільного із законним формуванням такого конституційного органу, як Вища рада юстиції, а більше схожий на рейдерську атаку із захоплення трьох посад у Вищій раді юстиції.

Певні особи під прикриттям такої приватної установи, як Рада юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України, вирішили, так би мовити, спрацювати на випередження, зірвавши Всеукраїнський з'їзд представників вищих навчальних закладів і наукових установ, підготовку до проведення якого здійснює Міністерство освіти і науки України.

Як відомо, у лютому 2009 року Прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко доручила Міністерству освіти і науки України організувати підготовку та проведення з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення трьох членів Вищої ради юстиції. Слід зазначити, що організацію підготовки проведення попередніх з'їздів представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ з призначення членів Вищої ради юстиції, у тому числі тих, які зараз входять до складу Вищої ради юстиції, здійснювало Міністерство освіти і науки України.

Як зазначається в окремому дорученні Прем'єр-міністра України, ця функція доручається Міністерству освіти і науки України зважаючи на особливу суспільну значимість діяльності Вищої ради юстиції як органу, що забезпечує формування високопрофесійного суддівського корпусу, з метою забезпечення своєчасного оновлення складу Вищої ради юстиції, відповідно до статті 131 Конституції України, статей 5 і 12 Закону України "Про Вищу раду юстиції". Згідно з цим дорученням з'їзд має бути проведено на базі Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

На виконання вказаного доручення Міністром освіти та науки України 17 березня 2009 року було видано наказ № 241 "Про проведення всеукраїнського з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ", яким, зокрема, передбачено проведення такого з'їзду у період з 20 серпня по 1 вересня 2009 року на базі Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого та затверджено склад організаційного комітету з його проведення. Крім того, цим наказом Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зобов'язано забезпечити проведення конференцій працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових установ юридичного профілю з метою обрання від кожного регіону по 5 делегатів для участі в роботі з'їзду, а також до 30 червня 2009 року представити в організаційний комітет документи, що підтверджують повноваження делегатів.

Такий підхід забезпечує рівне і повноцінне представництво на з'їзді представників усіх юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ на демократичних засадах.

Однак, судячи з усього, це зовсім не влаштовує тих, хто хоче одноосібно здійснювати конституційну функцію з призначення членів Вищої ради юстиції під прикриттям приватної установи. Як стало відомо, у намаганні привести до присяги призначених у вищевказаний спосіб "членів Вищої ради юстиції" вони вже заручились підтримкою Генеральної прокуратури України – заступник Генерального прокурора України Кудрявцев В.В. вніс протест на наказ Міністра освіти та науки України від 17 березня 2009 року № 241, яким вимагає його скасувати, а отже – узаконити зазначене вище призначення членів Вищої ради юстиції.

Звертає на себе увагу той факт, з якою поспішністю профільний парламентський комітет під керівництвом Ківалова С.В. рекомендував складання присяги "новопризначеними" членами Вищої ради юстиції. Це при тому, що повноваження нинішніх членів Вищої ради юстиції від юристів-освітян та науковців спливає навесні наступного року. А складання присяги "новопризначеними" членами Вищої ради юстиції призведе до того, що повноваження членів Вищої ради юстиції одночасно матимуть як особи, які були призначені членами Вищої ради юстиції з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ у 2003 році, так і особи, визначені членами Вищої ради юстиції заходом, що відбувся у м. Одесі 30 травня 2009 року. Адже відповідно до статті 17 Закону України "Про Вищу раду юстиції" складання присяги є вступом на посаду члена Вищої ради юстиції. Отже, навіть це призведе до нелегітимності Вищої ради юстиції через невідповідність її складу вимогам статті 131 Конституції України.

Виходячи з викладеного, вимагаємо не допустити відвертої наруги над Конституцією та законами України, що станеться у разі складання присяги особами, які 30 травня цього року на проведеному в м. Одесі заході були визначені як члени Вищої ради юстиції. У такому разі загроза нелегітимного функціонування Вищої ради юстиції стане реальністю.

Українське юридичне товариство вважає, що законне призначення членів Вищої ради юстиції від представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ може відбутися лише з'їздом, організованим і проведеним на принципах демократичності та об'єктивності. На таких принципах здійснюється підготовка до проведення Всеукраїнського з'їзду представників вищих навчальних закладів і наукових установ у серпні 2009 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.

Додаток: на 1 арк.

svidoctvo
З повагою

Голова Українського юридичного товариства
Олег Березюк

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити