Щодо включення до складу Конституційної Комісії членів Українського юридичного товариства

.

Президенту України
П.О. Порошенку

 

Шановний Петре Олексійовичу!

Відповідно до підписаного Вами Указу «Про Конституційну Комісію» від 3 березня 2015 року № 119/2015 при Президентові України утворено спеціальний допоміжний орган – Конституційну Комісію. До складу цього органу відповідно до пункту 4 Указу можуть бути включені кандидатури, запропоновані зокрема правничими громадськими об’єднаннями.

Громадська організація «Українське юридичне товариство» (далі – Товариство) заснована у 1999 році з метою сприяння побудові правової держави та розвитку демократії в Україні. Основний акцент у діяльності нашої організації зроблено на активізацію зусиль у сфері сприяння побудові правової держави, розвитку української правової школи, проведення політико-правових досліджень, сприяння розвиткові співробітництва між юристами-практиками і представниками юридичної науки, розширення міжнародних зв’язків.

Члени Товариства беруть активну участь в роботі науково-практичних конференцій, круглих столів з правової тематики, незалежно та у складі робочих груп здійснюють підготовку пропозицій щодо внесення змін до положень законодавства України, а також експертних висновків щодо проектів законодавчих актів, проводять громадську антикорупційну експертизу законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України суб’єктами права законодавчої ініціативи.

З метою підготовки пропозицій щодо змін до Конституції України для роботи у складі Конституційної Комісії пропонуємо включити двох членів Товариства:

1. Березюк Олег Валерійович – голова Товариства, член Громадської Комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні, експерт Бізнес-палати з повернення майна, відібраного злочинним шляхом, член ради Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Державний службовець V рангу. Співавтор низки проектів законів з питань конституційного права та місцевого самоврядування. Автор численних публікацій у наукових та періодичних виданнях з проблем теорії держави і права та конституційного права.

2. Хавронюк Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член Центральної Ради Товариства, професор кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ. Державний службовець III рангу. Співавтор понад 20 проектів законів України з питань кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного і конституційного права. Автор (співавтор) близько 50 монографій, підручників, навчальних посібників і коментарів до законів, понад 200 наукових статей і понад 50 публіцистичних статей з питань кримінального права та процесу, конституційного права, адміністративного процесу, правового забезпечення правоохоронної діяльності, правосуддя, протидії корупції тощо.

З повагою

Голова Товариства
Олег Березюк

Ключові слова:

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити