Щодо незаконного входження Голови Верховного Суду України до складу Національного антикорупційного комітету

.

Голові Верховного Суду України
Романюку Я.М.

 

 

Відкрите звернення

31 грудня 2013 року Президент України В.Янукович видав Указ № 719, яким передбачив «увести до складу Національного антикорупційного комітету Романюка Ярослава Михайловича – Голову Верховного Суду України (за згодою).

Національний антикорупційний комітет є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Основним завданням Національного антикорупційного комітету є забезпечення сприяння Президентові України в реалізації його повноважень (Указ Президента України № 275 від 26 лютого 2010 року «Про утворення Національного антикорупційного комітету»).

Входження Голови Верховного Суду України до складу допоміжного органу Президента України суперечить конституційному принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6 Конституції України) і ставить під сумнів незалежність та самостійність судової влади в Україні.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції (стаття 125 Конституції України). Верховний Суд України як судовий орган і його судді (у тому числі його Голова) у своїй діяльності є незалежними і нікому не можуть бути підпорядкованими.

Разом з тим, як член такого консультативно-дорадчого органу при Президентові України як Національний антикорупційний комітет Голова Верховного Суду стає певною мірою підпорядкованим Президенту України, який є головою цього органу і здійснює загальне керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок та плани його роботи тощо.

Більше того, у такому статусі Голова Верховного Суду України попадає в сферу управлінської діяльності ще й Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який за посадою є виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету і має право керувати діяльністю цього Комітету, координувати роботу членів Комітету (робочих груп Комітету), затверджувати плани їх діяльності тощо (Положення про Національний антикорупційний комітет, затверджене Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890).

Крім того, як член допоміжного органу Президента України Голова Верховного Суду України діятиме поза межами своїх посадових повноважень. Конституція України (стаття 19) встановлює, що органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає перелік повноважень суддів Верховного Суду України (стаття 40) та Голови Верховного Суду України (стаття 41), встановлюючи, що суддя (Голова) Верховного Суду України може здійснювати «інші повноваження, визначені законом».

Разом з тим, як член вказаного допоміжного органу Президента України Голова Верховного Суду України буде долучений до виконання функцій Національного антикорупційного комітету, які визначені не законом (як того вимагає Конституція та Закон України «Про судоустрій і статус суддів»), а Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890 (який є підзаконним нормативно-правовим актом). Тобто, діяльність Голови Верховного Суду України у складі вказаного Комітету є незаконною.

Перебування Голови Верховного Суду України у складі вказаного допоміжного органу Президента України також нівелюватиме такі фундаментальні засади судочинства як об’єктивність, безсторонність, неупередженість та незалежність, зокрема, у випадку, коли це стосуватиметься Президента України. Йдеться про процедуру усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, до якої залучений Верховний Суд України – він надає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину (стаття 111 Конституції України). У такому випадку навіть сам по собі факт входження Голови Верховного Суду України до складу допоміжного органу Президента України викликає обґрунтовані сумніви в його об’єктивності при розгляді Верховним Судом України питання щодо імпічменту Президента України.

У зв’язку з викладеним і з метою забезпечення діяльності Верховного Суду України та функціонування усієї судової системи на правових засадах звертаємось до Вас з проханням офіційно відмовитись від входження до складу Національного антикорупційного комітету як консультативно-дорадчого органу при Президентові України.

Саме так у свій час (у 2007 році) поступив Голова Верховного Суду України В.Онопенко, якого Президент України В.Ющенко своїм Указом включив (за згодою) до складу Ради національної безпеки і оборони України. Тоді В.Онопенко звернувся до Президента України із заявою про виведення його зі складу Ради національної безпеки і оборони України.  

Своє рішення він обґрунтував тим, що: по-перше, перебування Голови Верховного Суду України у складі Ради національної безпеки і оборони України не відповідає її правовому статусу, визначеному статтею 107 Конституції України, згідно з якою РНБО є координаційним органом при Президентові України; по-друге, це обумовлюється необхідністю забезпечення реалізації конституційного принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Голова Товариства
Олег Березюк

 

 

 

Рада суддів України

  

Відкрите звернення

31 грудня 2013 року Президент України В.Янукович видав Указ № 719, яким передбачив «увести до складу Національного антикорупційного комітету Романюка Ярослава Михайловича – Голову Верховного Суду України (за згодою).

Національний антикорупційний комітет є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Основним завданням Національного антикорупційного комітету є забезпечення сприяння Президентові України в реалізації його повноважень (Указ Президента України № 275 від 26 лютого 2010 року «Про утворення Національного антикорупційного комітету»).

Входження Голови Верховного Суду України до складу допоміжного органу Президента України суперечить конституційному принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6 Конституції України) і ставить під сумнів незалежність та самостійність судової влади в Україні.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції (стаття 125 Конституції України). Верховний Суд України як судовий орган і його судді (у тому числі його Голова) у своїй діяльності є незалежними і нікому не можуть бути підпорядкованими.

Разом з тим, як член такого консультативно-дорадчого органу при Президентові України як Національний антикорупційний комітет Голова Верховного Суду стає певною мірою підпорядкованим Президенту України, який є головою цього органу і здійснює загальне керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок та плани його роботи тощо.

Більше того, у такому статусі Голова Верховного Суду України попадає в сферу управлінської діяльності ще й Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який за посадою є виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету і має право керувати діяльністю цього Комітету, координувати роботу членів Комітету (робочих груп Комітету), затверджувати плани їх діяльності тощо (Положення про Національний антикорупційний комітет, затверджене Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890).

Крім того, як член допоміжного органу Президента України Голова Верховного Суду України діятиме поза межами своїх посадових повноважень. Конституція України (стаття 19) встановлює, що органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає перелік повноважень суддів Верховного Суду України (стаття 40) та Голови Верховного Суду України (стаття 41), встановлюючи, що суддя (Голова) Верховного Суду України може здійснювати «інші повноваження, визначені законом».

Разом з тим, як член вказаного допоміжного органу Президента України Голова Верховного Суду України буде долучений до виконання функцій Національного антикорупційного комітету, які визначені не законом (як того вимагає Конституція та Закон України «Про судоустрій і статус суддів»), а Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890 (який є підзаконним нормативно-правовим актом). Тобто, діяльність Голови Верховного Суду України у складі вказаного Комітету є незаконною.

Перебування Голови Верховного Суду України у складі вказаного допоміжного органу Президента України також нівелюватиме такі фундаментальні засади судочинства як об’єктивність, безсторонність, неупередженість та незалежність, зокрема, у випадку, коли це стосуватиметься Президента України. Йдеться про процедуру усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, до якої залучений Верховний Суд України – він надає висновок про те, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину (стаття 111 Конституції України). У такому випадку навіть сам по собі факт входження Голови Верховного Суду України до складу допоміжного органу Президента України викликає обґрунтовані сумніви в його об’єктивності при розгляді Верховним Судом України питання щодо імпічменту Президента України.

У 2007 році подібна ситуація вже виникала з іншим Головою Верховного Суду України – В.Онопенком, якого Президент України В.Ющенко своїм Указом включив (за згодою) до складу Ради національної безпеки і оборони України. Тоді В.Онопенко звернувся до Президента України із заявою про виведення його зі складу Ради національної безпеки і оборони України.  

Своє рішення він обґрунтував тим, що: по-перше, перебування Голови Верховного Суду України у складі Ради національної безпеки і оборони України не відповідає її правовому статусу, визначеному статтею 107 Конституції України, згідно з якою РНБО є координаційним органом при Президентові України; по-друге, це обумовлюється необхідністю забезпечення реалізації конституційного принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

На жаль, нинішній Голова Верховного Суду України Я.Романюк таким чином не поступив (щонайменше офіційно про його відмову входити чи вихід з складу Національного антикорупційного комітету як консультативно-дорадчого органу при Президентові України) громадськості нічого не відомо.

У зв’язку з цим існує нагальна необхідність вжиття відповідних заходів щодо виправлення цієї ситуації з метою забезпечення діяльності Верховного Суду України та функціонування усієї судової системи на правових засадах.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (стаття 113) однією з гарантій самостійності судів та незалежності суддів є с суддівське самоврядування. У період між з’їздами суддів вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України, до повноважень якої належить розробка та організація виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів та суддів (стаття 127 вказаного Закону).

У цьому зв’язку звертаємось до Ради суддів України з проханням невідкладно вжити передбачених законом заходів із забезпечення самостійності Верховного Суду України та незалежності його суддів (Голови).

Голова Товариства
Олег Березюк
 

Ключові слова:

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити