Про положення про експертну раду з питань економічного розвитку та підприємницької діяльності

.

Шановні колеги! З метою сприяння розвиткові підприємницької діяльності та зміцненню національної економіки в Українському Юридичному Товаристві створюється Експертна Рада. Пропонуємо вам ознайомитись з проектом Положення про Експертну Раду та висловити свої зауваження та пропозиції.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРТНУ РАДУ
З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Експертна Рада з питань економічного розвитку та підприємницької діяльності (надалі Рада) є експертним та дорадчим органом ГО «Українське Юридичне Товариство».

1.2. Основними завданнями Ради є сприяння вдосконаленню системи нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, підвищенню ділової активності громадян України та розвитку національної економіки.

1.3. Членом Ради може бути фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність на території України не менше 5 років, бере активну участь у суспільно-політичному житті країни та має ідеї та пропозиції щодо покращення умов здійснення підприємницької діяльності в Україні.

1.4. З метою реалізації поставлених завдань Рада:

а) організовує й проводить «круглі столи», науково-практичні конференції і семінари та інші заходи, спрямовані на підвищення ділової активності громадян України;

б) здійснює аналіз національного законодавства, міжнародних нормативно-правових актів у сфері правового регулювання підприємницької діяльності та вносить відповідні пропозиції суб’єктам законодавчої ініціативи щодо його вдосконалення;

в) проводить експертну оцінку проектів законів та інших нормативно-правових актів;

г) шляхом покращення системи нормативно-правого регулювання, сприяє підвищенню якості українських товарів і послуг та їх реалізації на ринках зарубіжних країн.

1.5. У разі виникнення питань, що потребують вузького фахового опрацювання у складі Ради можуть створюватись спеціальні комісії та комітети.

1.6. Спеціальні комісії і комітети створюються рішенням Центральної Ради ГО «Українське Юридичне Товариство», якщо таку ініціативу проголосує 2/3 від спискового складу членів Ради.

1.7. З метою сприяння розвиткові ділової активності громадян у всіх регіонах України рішенням Центральної Ради ГО «Українське Юридичне Товариство» можуть створюватись обласні та районні представництва Ради.

1.8. Фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок членських внесків членів Ради та інших добровільних внесків фізичних і юридичних осіб.

1.9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Секретаріатом ГО «Українське Юридичне Товариство».

Ключові слова:

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити