Позиція українських правників щодо «законів 16 січня»

.

Сьогодні, 21 січня 2014, офіційно опубліковані так звані «закони 16 січня», які стали «владною відповіддю» на двохмісячні протести українського народу на захист демократичних цінностей.

Прийняті у неконституційний спосіб законодавчі зміни, що прямо суперечать загальним засадам Основного закону та конституційним нормам в частині прав і свобод людини і громадянина, умов та форм народного волевиявлення, принципів парламентаризму та основ правосуддя, мають бути невідкладно скасовані або офіційно визнані нелегітимними.

Право на свободу та особисту недоторканність, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання, свободу пересування, право на активну громадську та політичну діяльність, право на об’єднання, на збори, мітинги, походи і демонстрації, право на інформацію є надбанням всього українського народу, що пройшов великий багатовіковий шлях утвердження своєї незалежності та суверенності. Самовіддано захищати ці права і свободи є обов’язком кожного громадянина України, в тому числі офіційних осіб, діяльність яких прямо пов’язана з їх гарантуванням.

Здійснення цих прав і свобод не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що є необхідними у демократичному суспільстві, встановлені на основі загальносоціального консенсусу в умовах дієвого розподілу влад та цілковито визнаються співтовариством вільних народів світу.

Протиправне прийняття «законів 16 січня» спричинило різке поглиблення політичної кризи в країні та формує підвалини для народного спротиву на захист правової держави, верховенства права, народного суверенітету, республіканської форми правління, територіальної цілісності країни, засад політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, честі і гідності, життя і здоров‘я, недоторканності і безпеки людини як найвищих соціальних цінностей.

Формальний вступ в дію опублікованих «законів 16 січня» є цинічним викликом демократичному правопорядку та цивілізованим устоям життя всього українського народу. Правова система України постала перед серйозним випробуванням і має дати чітку і впевнену відповідь, спираючись на пряму дію норм Основного закону та принцип верховенства права (ст. 8 Конституції України), категоричну недопустимість скасування та обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина (ст. 22 Конституції України), гарантування доступу до правосуддя (ст. 55, 129 Конституції України), сталу і беззаперечно визнану практику Європейського суду з прав людини та вимоги правової визначеності.

Вкрай прикро, що в останні дні в деяких формах від імені правничої спільноти з використанням маніпулятивного викривлення змісту європейських стандартів у галузі правосуддя та прав людини було продекларовано підтримку неконституційним «законам 16 січня». На жаль, у відповідальний час окремі правники продемонстрували неготовність діяти за високими моральними та професійними стандартами.

Кожен український юрист, здійснюючи свій професійний вибір, давав присягу на служіння українському народові, служіння як у періоди суспільного спокою, так і за умов складних політичних криз.

Вважаємо обов’язком бути вірними даній присязі.

21 січня 2014 року

 

УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ:

Сірий М.І.

Тюрін С.Г.

Козаченко Т.А.

Березюк О.В.

Бринь О.М.

Пташник В.Ю.

Дикань П.О.

Титич В.М.

Стельмащук А.В.

Костін І.П.

Павленко О.С.

Сотник О.С.

Ключові слова:

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити