Оновлення країни

.

Формування нової парламентської коаліції, всупереч Конституції, не залишає ніяких сумнівів у тому, що в Україні Конституція існує лише на папері. Президент України та більшість народних депутатів проігнорували вимоги Основного Закону, де чітко і однозначно визначено, що „У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій...”

Конституційний Суд України чомусь визнав процедуру формування коаліції за участю окремих депутатів такою, що відповідає Основному Закону, хоча у попередньому рішенні щодо цього питаня він висловив діаметрально протилежну думку. Враховуючи таке ставлення до Конституції збоку вищих представників влади, можна вважати, що вона припинила своє існування і керівництво державою тепер буде здійснюватись в режимі ручного управління.

Окремо слід відзначити роль Конституційного Суду у цьому процесі.

Якщо згадати історію, то можна навести досить багато прикладів, коли Конституційний Суд дає таке тлумачення Конституції, яке вигідне тим політичним силам, які в даний момент знаходяться при владі. Згадаємо хоча б рішення Конституційного Суду, у якому було зроблено висновок,  що Леонід Кучма може балатуватись на пост Президента України на третій термін. Абсурдність такого рішення КС була очевидною навіть для людей, які не мають юридичної освіти, адже у ст.103 Конституції встановлено, що „Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки підряд”.

Можна навести ще цілий ряд прикладів, коли Конституційний Суд давав юридично необгрунтовані тлумачення статей Основного Закону. У зв’язку з цим, можна зробити висновок, що основним завданням цього органу є не охорона Конституції, а узаконення незаконних політичних рішень. Якщо Конституційний Суд і надалі буде виконувати політичні замовлення, а не давати об' єктивне тлумачення політичних норм, то це буде підривати довіру людей для всіх органів державної влади, що в кінцевому результаті може обернутись для країни гуманітарною катастрофою, яка призведе до ліквідації України як демократичної правової держави. Подальший розвиток подій спрогнозувати не важко. Якщо ігнорування Конституції буде продовжуватись, то в Україні відбудеться узурпація влади однією політичною силою, країна скотиться до жорсткої диктатури і встановлення тоталітарного режиму. Відсутність дієвої парламентської опозиції може лише прискорити ці процеси.

Очевидно, що за таких обставин, для забезпечення демократичного розвитку суспільства і побудови правової держави потрібно терміново провести конституційну реформу.

Про те, що Україні потрібна нова Конституція, говорять уже давно. Деякі політичні сили навіть презентували власні проекти Основного Закону, але процес прийняття нової Конституції України було зупинено і він не отримав свого логічного завершення.

Ми не будемо аналізувати причини, які перешкоджали прийняттю нової Конституції України, а лише констатуємо той факт, що для оновлення країни потрібна нова Конституція.

Очевидно, що неможливо побудувати будинок без міцного і надійного фундаменту, і так само очевидно, що неможливо побудувати демократичну правову державу без закріплення в Конституції основних правових принципів, згідно з якими має бути організована державна влада та на основі яких будуть прийняті закони і підзаконні акти.

Враховуючи те, що в Україні досить гостро стоїть питання прийняття нової Конституції, членами Українсього юридичного товариства та активістами громадянської ініціативи Оновлена Країна підготовлено власний проект Конституції, з основними положеннями якого ми і хотіли б познайомити якомога ширше коло громадян України і почути їх думки щодо запропонованих у цьому проекті положень Основного Закону.

Слід зауважити, що при підготовці цього проекту було враховано як національний досвід державного будівництва, так і досвід державного будівництва інших країн.

В основі запропонованого нами проекту Конституції лежить принцип народовладдя. Це означає, що народ є єдиним джерелом влади в Україні. Народ як суверен влади делегує частину своїх владних повноважень Президентові України, Верховній Раді України та суду.

Згідно із проектом, Президент України є главою держави та вищою посадовою особою в органах державного управління. Крім виконання представницьких функцій, він має здійснювати і функції державного управління. Для того, щоб Президент міг ефективно управляти державою, йому надається право призначати Прем’єр-міністра, а за поданням  Прем’єр-міністра міністрів. Слід зазначити, що Президент має призначати Прем’єр-міністра за згодою Верховної Ради України. Логіка полягає в тому, що для того, щоб уряд міг ефективно реалізовувати свою політику, і проводити необхідні країні реформи, Прем’єр-міністр має користуватись довірою більшості народних депутатів України. У свою чергу, якщо Президнент довіряє Прем’єр-міністрові, то він має довірити йому і формування Кабінету Міністрів, і тому призначати міністрів він має за поданням Прем’єр-міністра.    У разі прийняття запропонованого нами проекту Основного Закону, в Україні буде сформована сильна президентська вертикаль, яка дасть можливість налагодити ефективне державне управління.

Разом з тим, слід зазначити, що з метою недопущення узурпації влади або некомпетентного державного управління Верховна Рада України має бути наділена значними контрольними повноваженнями.

За парламентом ми пропонуємо закріпити функції контролю за діями органів державного управління та надати йому право приймати закони, усувати Президента України з посади в порядку імпічменту та шляхом висловлення недовіри відправляти у відставку Прем’єр-міністра, міністрів та Генерального прокурора України.

Отже, маючи такі широкі повноваження, народні депутати України будуть мати реальну можливість налагодити ефективний контроль за діями органів державного управління та їх посадових осіб.

Враховуючи те, що узурпувати владу може не тільки одна особа, а і колективний орган, то, з метою недопущення порушення Конституції і законів України Верховною Радою ми пропонуємо наділити Президента правом проголошення всеукраїнського референдуму щодо довіри до Верховної Ради України. Разом з тим, для недопущення зловживання таким правом з боку Президента України законопроектом передбачено, що у випадку, якщо народ на референдумі не підтримає ініціативу Президента і висловить довіру парламенту, то Президент має піти у відставку.

Слід очікувати, що запрпоновані нами механізми стримувань і противаг між парламентом і Президентом будуть забезпечувати необхідний баланс між гілками влади, що має сприяти утвердженню стабільності та зміцненню правопорядку в суспільстві.

Окремо зупинимось на організації судової влади.

З метою об’єктивного вирішення судових справ і прийняття законних рішень судді мають отримати реальну незалежність. Для цього потрібно звести до мінімуму вплив на суддів з боку Президента і парламенту, хоча повністю виключати контроль за судами з боку цих органів не можна.

У своєму проекті ми пропонуємо надати право Президенту України призначати суддів місцевих та апеляційних судів терміном на 2 та 5 років відповідно з наступним проведенням референдуму щодо довіри судді в тому окрузі, де цей суддя здійснює правосуддя.

Суддів Верховного Суду України ми пропонуємо обирати парламентом довічно.

Судова система, згідно із запропонованим нами проектом, має бути трирівневою, до складу якої мають входити Верховний Суд України, апеляційні та місцеві суди.

Згідно із проектом, Верховний Суд має забезпечувати однакове застосування Конституції та законів на всій території України, здійснювати касаційне провадження, давати офіційне тлумачення Конституції та законів України, здійснювати матеріально-технічне забезпечення функціонування всієї судової системи, а також розглядати спори між вищими органами державної влади як суд першої і останьої інстанції.

Загальне керівництво діяльністю Верховного Суду України має здійснювати Голова Верховного Суду України, який буде обиратись на Пленумі Верховного Суду України.

Загальне керівництво діяльністю апеляційних і місцевих судів мають здійснювати обрані самими суддями голови цих судів.

Законопроектом не передбачено наявності в Україні Конституційного Суду. Його функції має здійснювати Верховний Суд України. Враховуючи те, що судді Верховного Суду мають високу кваліфікацію, значний суддівський досвід і є найменш залежними від політичних впливів, то слід очікувати, що вони будуть приймати справедливі і юридично виважені рішення.

Тепер щодо організації місцевого самоврядування. Ми пропонуємо почати з реформи адміністративно-територіального устрою. Одним із основних принципів заропонованого нами проекту Конституції є єропейський принцип повсюдності місцевого самоврядування. Це означає, що в Україні не повинно бути території поза юрисдикцією органу місцевого самоврядування. Реалізація цього принципу дасть можливість міським та сільським головам залучати додаткові ресурси для забезпечення життєдіяльності територіальних громад.

Також ми пропонуємо провести децентралізацію державного управління і передати більшу частину повноважень органам місцевого самоврядування. За обласними  і районними державними адмінстраціями залишити лише функції нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядуання.

Якщо запропоновані нами принципи організації місцевого самоврядування будуть реалізовані, то в Україні відпаде необхіднісь у наявності на території України автономних утворень. У зв’язку з цим, АР Крим отримає статус області.

Це основні положення запропонованого нами проекту нової Конституції України.

Тепер щодо того, якою має бути логіка наших подальших дій. Нами заплановано проведення ряду круглих столів щодо обговорення запропонованого нами проекту Основного Закону. Ми готові вислухати критичні зауваження і з радістю приймемо раціональні пропозиції. Вислухавши всі зауваження і пропозиції, ми протягом двох місяців підготуємо остаточний варіант проекту Конституції і будемо ініціювати збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму з прийняття нової Конституції України.

Слід зазначити, що, відповідно до ст.5 Основного Закону „право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами”. У зв’язку з цим, ми організуємо збір 3х млн підписів на підтримку запропонованого нами проекту Конституції України і будемо ініціювати проведення всенародного референдуму.

Якщо нашу ініціативу підтримає значна кількість громадян України, то спільними зусиллями ми приймемо такий Основний Закон, який всі будуть виконувати і поважати.

Сподіваємось, що прийняття запропонованого нами проекту Конституції дасть можливість налагодити конструктивний діалог між Президентом і парламентом, створити неупереджений і справедливий суд, що в кінцевому результаті має знизити рівень корупції в країні та буде сприяти розвиткові реального народовладдя.

Валентин Наливайченко, лідер громадської ініціативи „Оновлення країни”
Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити