Очищення влади в дії: що передбачає уже чинний Закон

.

З 16 жовтня в Україні діє Закон «Про очищення влади», який, відповідно до його преамбули, визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Положення ч.1 ст.1 документу визначають, що очищення влади (люстрація) – це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Люстрація на старті: критерії здійснення очищення влади

Відповідно до положень Закону «Про очищення влади», встановлені наступні критерії люстрації:

1. Протягом 10 років з дня набрання чинності Законом керівні посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, діяльність яких підпадає під норми документу. Окремі особи не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом 5 років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

2. Заборона застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 р., а також до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 р. та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

3. Заборона застосовується до суддів, які постановляли ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів» №792-VII від 27.02.2014, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію зазначеним Законом.

4. Заборона застосовується до осіб, які були обрані і працювали в лавах комуністичної партії, ЦК ЛКСМУ, були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, у Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей).

5. Заборона застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, які, обіймаючи відповідні посади у період з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 р., своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України В. Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини.

6. Заборона застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, в т.ч. суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури України та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, або спрямовані на завдання шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 р.

7. Заборона застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, в т.ч. суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, стосовно яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що вони:

1) співпрацювали зі спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному отриманні інформації;

2) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;

3) публічно закликали до порушення територіальної цілісності та суверенітету України;

4) розпалювали міжнаціональну ворожнечу;

5) своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини.

8. Заборона застосовується до осіб, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом «Про засади запобігання і протидії корупції», та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах.

Заяви посадових або службових осіб про звільнення: законодавча необхідність

Відповідно до положень Закону «Про очищення влади», особи, які перебувають на посадах, що підпадають під люстрацію, відповідно до Закону, подають керівнику або органу власноручно написану заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються такі заборони, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони та про згоду на проходження перевірки і оприлюднення відомостей щодо них відповідно до Закону.

Подання заяви, у якій особа повідомляє про те, що до неї застосовується законодавча заборона, є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніше, як на третій день після подання такої заяви та застосування відповідної заборони.

У свою чергу, неподання заяви у визначений строк є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніше, як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування законодавчої заборони.

Крім того, документом встановлено, що впродовж 10 днів з дня набрання чинності цим Законом керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посад осіб, до яких застосовується заборона, на підставі відомостей, наявних у особових справах цих осіб:

1) звільняє цих осіб з посад або надсилає керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення з посади таких осіб, відповідні документи для їх звільнення не пізніше, ніж на 10-й робочий день з дня отримання таких документів;

2) інформує Мін’юст про їх звільнення з посад та надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони, передбаченої ч.3 ст.1 цього Закону, для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства та внесення до Єдиного держреєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади», у порядку та строки, визначені Законом.

Перевірки люстрацією: законодавчі особливості

Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом, є Міністерство юстиції, яке не пізніше, ніж протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації при міністерстві для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади, до складу якого повинні входити представники засобів масової інформації та громадськості. Організація проведення перевірки осіб покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка.

Держреєстр осіб, щодо яких застосовано Закон «Про очищення влади»

Згідно з положеннями документу, відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади», що формується та ведеться Міністерством юстиції.

Відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті міністерства та вносяться до Реєстру протягом 4 робочих днів з дня надходження із Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції наданої з Єдиного державного реєстру судових рішень електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили. Державна судова адміністрація України надсилає до Мін’юсту таку електронну копію рішення суду не пізніше, як на 10-й день з дня набрання ним законної сили.

При цьому Мін’юст не пізніше, ніж на 3-й день після отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру, забезпечує їх оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та вносить їх до Реєстру.

Коментар експерта:

Хавронюк Микола ІвановичМикола ХАВРОНЮК,

д.ю.н., професор кафедри кримінального права та кримінології

юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Якби цей механізм стосувався тільки до тієї категорії службовців, щодо яких є судові рішення, проблеми не було б. Скажімо, люди вчинили правопорушення, було розслідування, судове рішення, зокрема, у кримінальному порядку, і суд, визначаючи міру покарання, додавав би до неї позбавлення посади на строк до 5 років. З цим можна було б погодитися, бо така санкція існує в чинному Кримінальному кодексі України – позбавлення права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю застосовується ц якості додаткового покарання.

Але в Законі є величезний перелік категорій осіб, яких можуть позбавити права займати певні посади протягом навіть не 5, а 10 років. При цьому процесуальних гарантій, які надає людині Кримінальний процесуальний кодекс, в цьому Законі не існує. Проте у ньому є суперечності щодо тих посадових осіб, які повинні втратити свої посади на 5 років (з дня набрання чинності відповідного рішення суду). Зокрема, в цю категорію потрапили судді, міліціонери та прокурори, які вели справи амністованих потім учасників Майдану. Однак в окремій статті Закону, де вони перераховуються, ні про яке «відповідне рішення суду» вже не згадується.

Щодо самої процедури: відповідно до Закону, все треба зробити у дуже стислі строки, що створює величезне навантаження на певні державні органи. Напевне, нас очікує розвиток ринку поштових послуг, паперової промисловості та величезне збільшення кількості працівників Мін’юсту.

«Юридична газета»

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити