Історія Київського юридичного товариства

.

Історія створення Українського юридичного товариства почалась із відродження у 1999 році діяльності Київського юридичного товариства.

Нагадаємо, що Київське юридичне товариство було засноване у 1877 році при Київському Імператорському університеті св. Володимира (нині Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

У товаристві проводились дослідження проблем вітчизняного права, налагоджувались зв'язки між юристами, обговорювались наукові праці. Членами товариства були відомі вчені - юристи та практики. Члени Київського юридичного товариства обиралися більшістю голосів на загальних зборах. У товаристві також існував інститут почесних членів. Очолював товариство голова, який здійснював загальне керівництво діяльністю товариства. Першими головами Київського юридичного товариства були В.Г.Демченко, Г.В.Демченко, О.Ф. Кістяківський, К.А. Мітюков, В.І.Синайський, О.В. Удінцев та інші відомі правознавці.

Основна діяльність товариства була спрямована на обговорення актуальних питань правознавства, популяризацію юридичних знань серед населення та сприяння вдосконаленню вітчизняної юридичної освіти. Товариство щорічно видавало збірник «Труды Киевского юридического общества, состоящего при Императорском университете св. Владимира». Київське юридичне товариство припинило свою діяльність у 1917 році після розпаду Російськоїі Імперії.

У період Української народної республіки традиції та дослідницьку діяльність Київського юридичного товариства продовжило, створене у 1917 році за підтримки Центральної Ради, Українське правниче товариство, але воно припинило своє існування після ліквідації УНР.

Діяльність Київського юридичного товариства була відновлена у 1999 році. Ініціатива відродження товариства належала групі випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів м. Києва. Членами Київського юридичного товариства стали практикуючі юристи, відомі вчені, громадські і державні діячі.

Головою товариства було обрано випускника юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка О.В. Березюка. Основні зусилля членів товариства були спрямовані на налагодження співробітництва між юристами - практиками і представниками юридичної науки та сприяння побудові правової держави.

У товаристві діє інститут почесних членів. За вагомий особистий внесок у справу розбудови правової держави та розвитку демократії в Україні першим почесним членом товариства було обрано відомого правозахисника, народного депутата України трьох скликань, Героя України Степана Хмару.

З метою поширення правових знань серед громадян України при товаристві було засновано часопис «Академія права». У зв’язку із розширенням сфери діяльності товариства та відкриттям його представництв у більшості областей України на загальних зборах, які відбулись 04 жовтня 2007 року, було прийнято рішення про зміну статусу товариства з місцевого на всеукраїнський. Разом із зміною статусу змінилась і назва товариства.

Київське юридичне товариство було перейменовано на Українське юридичне товариство.

Основний акцент у діяльності товариства зроблено на активізацію зусиль у сфері сприяння побудові правової держави, розвитку української правової школи, проведення політико-правових досліджень, сприяння розвиткові співробітництва між юристами-практиками і представниками юридичної науки, розширення міжнародних зв’язків.

Головою товариства переобрано на новий термін Березюка О.В., членами Центральної ради товариства стали: доктор юридичних наук Хавронюк М.І., кандидати юридичних наук Баранчук В.М., Сас С.В., Сірий М.І. відомі українські юристи Левицький О.В., Василюк В.Б., Мартиненко Ю.В., Максимова С.В., Єрмак О.А.

У товаристві створено «Антикорупційний центр», основним завданням якого є сприяння подоланню корупції в Україні. Контроль за дотриманням статутних вимог керівними органами та членами товариства здійснює Апеляційна рада та Ревізійна комісія. Очолює Апеляційну раду юрист із багаторічним стажем роботи в органах прокуратури Король В.В. Головою Ревізійної комісії обрано народного депутата України V скликання Яковину М.М.

В період між з’їздами вирішення питань, які мають важливе загальнонаціональне значення, віднесено до компетенції Національної ради. До складу Національної ради входять члени Центральної ради та головирегіональних організацій товариства.

Вищим органом товариства є з’їзд, який і визначає основні напрямки діяльності.

Березюк Олег
Голова громадської організації «Київське юридичне товариство»
Київ

«Юстініан», №11/2007

Додати коментар

Забороняється мат або прихований мат, флуд, оффтоп та реклама у будь-якому вигляді.


Захисний код
Оновити